Wankelův závrt

Krasový jev, u něhož je přesně známo datum vzniku


Mezi geology v Rakousku v 19. stol. se vedly spory o tom, jak v krasu vznikají závrty. Jedna skupina vědců tvrdila, že se tak děje postupně, především chemickou cestou, kdy srážková voda v krasu postupně eroduje vápencový povrch a vytvoří trychtýřovitou prohlubeň. Druhá skupina přišla s myšlenkou, že závrty jsou důsledkem náhlého, někdy až katastrofického proboření zemského povrchu v krasu (řícený závrt). Ukázalo se, že v krasových krajinách můžeme pozorovat oba typy. Moravský kras podal důkaz o tom, že řícené závrty sice můžeme považovat za vzácnější, ale během života je můžeme někde zpozorovat. Tak se r. 2014 otevřel řícený závrt pod Balcarkou, ale pro vědecké účely minulých dob se stalo mimořádně cenné svědectví, které podal o vzniku říceného závrtu u Holštejna Jindřich Wankel. Poté ho do své knihy Moravský kras na str. 157 v prvním díle uvedl takřka doslovným přepisem podle Wankla Karel Absolon.

Wankelův závrt u Holštejna se na první pohled nijak neliší od spousty jemu podobných nálevkovitých prohlubní v okolí. Je odlišný jen známým způsobem vzniku. Dokonce díky Wanklovi je známo i datum, kdy se závrt na zemském povrchu objevil.

Jindřich Wankel popisuje, že za strašlivého hluku se na poli, kde předtím nebyla patrna žádná terénní nerovnost, propadla zem a vznikla jáma, téměř kolmá propast, na níž byl hrůzný pohled. Její hloubku udal mezi 22 až 24 metry, popisuje dále dokonale kruhový, od ostatního povrchu ostře odtržený tvar o průměru asi 13 m.

Wankel se domníval, že dno zříceného závrtu se dále ještě rozšíří, ale nestalo se tak. Eroze a akumulace závrt začala vymazávat ze zemského povrchu. Dešťová voda do něj začala nanášet materiál a vyklíčily tu rostliny. Závrt má dnes hloubku asi 4 m a je porostlý lesem. Stromy tvar prohlubně stabilizují. Dnes má závrt podobu nálevky.

Je zajímavé, že Wankelův popis tvaru závrtu z r. 1855 nápadně souhlasí s tvarem, který vznikl r. 2014 pod jeskyní Balcarka, který je také dokonale kruhový s ostrými okraji.

Karel Absolon udává, že podle jeho názoru se r. 1855 na poli pod Holštejnem zřítil strop části jeskyně a také jeho nadloží.

Dnes okolo závrtu vede poklidná stezka a málokdo si dokáže představit, jak lidé z okolí museli být r. 1855 vylekaní.

Podle:

Absolon, K. (1970): Moravský kras, I. díl. Academia Praha, s. 157.


Umístění

GPS souřadnice

49°23'54.444"N, 16°46'27.466"E

Adresa

Holštejn 679 13

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Holštejn
Nadmořská výška
470 m.n.m.
Základní číselné údaje
Závrt vznikl 5. 4. 1855. V době vzniku měl kruhový půdorys asi 13 m v průměru, hloubku 22 až 24 m. Dnes je závrt hluboký asi jen 4 m, kruhový půdorys zůstal. Jeho poloměr je 13 m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Bílá voda

Přístup

Příjezd vlakem

Můžete se dopravit buď do železniční stanice Rájec-Jestřebí, kde zastavují pouze osobní vlaky, nebo do železniční stanice Blansko, kde zastavují i rychlíky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze směru od Rájce-Jestřebí se do Holštejna autobusem dostanete jen v pracovní dny. Pojedete ze žst Rájec-Jestřebí do Sloupu linkou 240 a zde přestoupíte na linku 260 (Boskovice - Holštejn - Lipovec). Lepší spojení je z Blanska, linkou 232 Blansko - Ostrov u Macochy - Vysočany - Bousín, která funguje v pracovní dny i o víkendech, ale musíte si dát pozor na to, že některé spoje do Holštejna nezajíždějí a zastavují jen 2 km jižně od vsi na zastávce Holštejn, rozc. Pokud byste ale chtěli ale vidět jen Wankelův závrt, pak je lhostejné, ze které autobusové zastávky (Holštejn nebo Holštejn, rozc.) výlet začnete.

Příjezd osobním autem, parkování

Autem je možno do Holštejna dojet docela dobře od Sloupu, Lipovce či Ostrova a zaparkovat na návsi. Jinde se při parkování můžete dostat do střetu se zájmy ochrany přírody. Uličkami v Holštejně sice lze přijet blíže k jihu, tedy i k závrtu, ale parkování vícera aut v úzkých místech by mohlo být komplikované. Těsně u závrtu vede silnice, zastavit a rozumně zaparkovat se tu ale nedá. Zaparkovat můžete také při trojúhelníkové křižovatce, kde zastavuje autobus (Holštejn, rozc.).

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může taktéž parkovat na návsi v Holštejně. Místa je tu dost.

Přístup pěšky

Jděte ze středu vesnice Hloštejn k jihu po červené značce asi 900 m. Cestou se určitě zastavte na zřícenině hradu Holštejn, u jeskyně Hladomorna a u propadání Stará a Nová Rasovna.

Také můžete jít z rozcestí jižně od Holštejna, kde zastavují autobusy. Tentokrát půjdete na sever nejdříve po silnici, po průchodu dvěma zatáčkami přejděte vlevo do lesa na červenou značku. Celkem asi 700 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Stezka, po níž vede červená značka okolo Wankelova závrtu, není příliš vhodná pro jízdní kola. Jízda je možná po sousedící silnici. Po té vede také i cyklotrasa 5080.

Poznámky pro vozíčkáře

Ačkoli je Wankelův závrt blízko silnice, není pro vozíčkáře dostupný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu