Masarykova studánka

Pramen vody nedaleko rušné silnice měl velký význam pro místní dějiny Zastávky u Brna


Studánka při starodávné obchodní stezce Brno – Třebíč bezpochyby již od nepaměti poskytovala občerstvení kupcům, poutníkům a cestujícím. Pak se u ní zastavovali horníci a dělníci, kteří z okolních vsí chodili do Zastávky za prací do hlubinných dolů nebo do strojírenských podniků. Ale až dějiny 20. století studánce připsaly nové souvislosti. Ačkoli vodu ze studánky lidé již po I. světové válce nepotřebovali, stala se symbolickým místem. 

Dne 13. 6. 1928 Zastávkou projížděl prezident T. G. Masaryk při své cestě do Vysokých Popovic. V městečku ho vítaly nadšené davy lidí. Údajně se pak u studánky zastavil. Na jeho památku nechala Rosická báňská společnost studánku upravit. Stavbička nad pramenem se nesla v kubistickém duchu a byly na ní umístěny reliéfy prezidentů Masaryka a Wilsona. Pak se místu začalo také říkat Studánka republiky, neboť od vyhlášení Československa uběhlo 10 let a oba reliéfy vyobrazovaly muže, kteří se podstatným způsobem zasloužili o vznik nového státu. V Zastávce pak novostavba školní budovy nesla Masarykovo jméno. 

Během II. světové války byla studánka zničena a až pravděpodobně v r. 1949 ji obnovili členové Československého svazu mládeže. Zasloužil se o to mj. Miroslav Příhoda, který v brněnské slévárně Ströbl odlil bronzovou plaketu s vyobrazením Masaryka, kterou mládežníci umístili vlevo. Napravo bylo nejdříve prázdno a pak zde byl po dva roky "přítomen" druhý čs. prezident Edvard Beneš. Koneckonců, i on měl ke zdejšímu kraji kladný vztah, u studánky se zastavoval při svých cestách na své letní sídlo, zámek Náměšť nad Oslavou

V 80. letech 20. století členové Českého svazu ochránců přírody postavili u studánky postranní kamenné zídky. V prvních dnech roku 1990 členové Občanského fóra z ní přinesli symbolicky do Zastávky čistou vodu pro nový život.

R. 1993 proběhla úprava studánky, ale r. 2003 někdo odcizil plaketu s vyobrazením Masaryka. I tento čin bohužel symbolizuje naši společnost. 

Dne 28. října 2009 se na studánku vrátily (samozřejmě v podobě replik) podobizny prezidentů Masaryka a Wilsona. Slavnostní odhalení provedli Jan Šimsa, evangelický duchovní a syn Masarykova osobního archiváře a knihovníka a dále David A. Beam, generální konzul velvyslanectví USA. 

Kvalita vody ve studánce není redakci známa, faktem ale je, že v 70. a 80. letech 20. stol. sem často jezdili občané ze širokého okolí pro údajnou kojeneckou vodu. 

Někdy okolo roku 2015 sem Klub českých turistů přeložil trasu červené značky mezi Příbramí a Zastávkou, která dříve vedla po rušné silnici, ale nyní (opisováno ve směru od Příbrami) překračuje po chatrné lávce potok, noří se do potrubního propustku pod silnicí a od studánky šplhá vzhůru, aby přes les dospěla k nádraží v Zastávce. 

Podle:

Informační tabule u studánky, 11. 3. 2018


Umístění

GPS souřadnice

49°11'8.159"N, 16°20'27.903"E

Adresa

Babice u Rosic 664 84

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Babice u Rosic
Nadmořská výška
349 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Zastávka u Brna (trať Brno - Jihlava).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

U železniční stanice Zastávka u Brna je terminál autobusových linek, kam se např. ze zastávky Brno, Nemocnice Bohunice můžete dostat linkou 405. 

Příjezd osobním autem, parkování

Autem lze zastavit na rozšířeném místě velmi blízko studánky (silnice I/23). Místo je výhodnější pro zastavení ve směru Třebíč - Brno.  

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Od žst Zastávka u Brna jděte po červené značce nejprve lesem přes kopec a pak z něj dolů. Celkem asi 2 km. Pak můžete pokračovat  např. po červené do Příbrami a dále po žluté do Zbraslavi. Cestou půjdete většinou lesem, ale neuvidíte žádné prvotřídní turistické zajímavosti. Hezký je rybník Kuchyňka u Příbrami. Od studánky do Zbraslavi je to asi 7 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Stezky na červené značce mezi Zastávkou a studánkou nejsou rozumně sjízdné. Musíte jet po silnici. Docela hezký pro určitý typ cyklistů ale může být výlet po lesní asfaltce od studánky vzhůru k hájovně Habřina a nad Příbram. 

Poznámky pro vozíčkáře

Přímo dolů z přilehlé cesty ke studánce se vozíčkář nedostane. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu