Rybníky v Telči

Tři rozsáhlé vodní plochy dodávají historickému městu neobyčejný půvab


Na území města Telč bylo vybudováno několik rybníků. Tři z nich zaujímají plochy v těsném sousedství historického centra. Kromě nich se ještě jeden velký rybník - Roštejnský - a spousta menších nachází v okolí. 

Z hráze Roštejnského rybníka severozápadně od středu města odtéká několik potoků. Jeden z nich napájí několik menších rybníčků a nakonec ústí v zámeckém parku, druhý nese jméno Telčský potok. Ten napájí vodou první velký rybník v Telči - Štěpnický. Má hráz těsně u zámku a zaujímá plochu asi 9,6 ha. V minulosti byl ještě větší, ale po zrušení hradeb si místní obyvatelé od vrchnosti vymohli právo navézt za svoje nemovitosti zeminu a částečně rybník zúžili. Nyní zde fungují zahrádky. Štěpnický rybník má na levém břehu historické centrum, zejména náměstí Zachariáše z Hradce, dále kostel sv. Anny a na pravém břehu čtvrť zvanou Štěpnice s ústředním Oldřichovým náměstím, kaplí P. Marie a několika domy postavenými ve stylu selského baroka. U zámku si můžete půjčit lodičku a po rybníce se projet. 

Druhý rybník, Ulický, omývá historické centrum z jihu. Vytváří Telči nebývale krásný kolorit, zejména při pohledu z hráze nebo ze zámeckého parku. Vede přes něj lávka pro pěší a cyklisty mezi centrem a ulicí Hradeckou. "Dozor" nad děním u rybníka drží socha sv. Jana Nepomuckého na hrázi. 

Třetí rybník, Staroměstský, tvoří přechod z města k venkovu. U jeho hráze najdete hned dvě zajímavosti: bývalý parní mlýn a židovský hřbitov

Přívod vody do rybníků netvoří jen Telčský potok. Nad městem byla vybudována soustava kanálů. První hydrogeograficky zajímavé místo je východně pod hrází Velkého pařezitého rybníka, z něhož normálně voda odtéká Javořickým potokem, který se vlévá do Třešťského potoka, jehož vody se dostanou do Jihlavy. Část vody je umělým korytem (o délce 3 km zmiňovaném již r. 1833) odvedena k jihu, teče přes obec Řásnou a dostane se do Telčského potoka (který ústí do Moravské Dyje). Alespoň to tvrdí informační materiály města Telč, na mapách je situace nejasná a do terénu u Řásné jsme se zatím s redakcí na průzkum nevypravili. 

A samozřejmě druhým hydrogeograficky zajímavým místem je již zmíněný dvojí odtok z Roštejnského rybníku. 

Naši předkové v rybnících sledovali zejména užitečným chov ryb, ale podařilo se jim pro dnešní dobu neobyčejně esteticky kultivovat městské panorama památkové rezervace UNESCO. 

Podle:

Procházka kolem Štěpnického rybníka | Telc.eu, 28. 7. 2022

obalka voda lic dotisk 2020 T... (telc.eu), 28. 7. 2022
Umístění

GPS souřadnice

49°11'9.284"N, 15°27'10.185"E

(hráz Štěpnického rybníka)

Adresa

Telč 588 56

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Telč
Nadmořská výška
515 m.n.m. (hladina - Štěpnický r.), 512 m.n.m. (Ulický r.), 509 m.n.m. (Staroměstský r.)
Základní číselné údaje
Štěpnický rybník zaujímá plochu 9,6 ha. Ulický má plochu 4,3 ha. Staroměstský rybník má rozlohu 13,6 ha.

Přístup

Příjezd vlakem

Telč leží na místní trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Telče jezdí několik linek autobusů. V nepracovních dnech místní autobusová doprava v Telči a okolí téměř neexistuje.

Příjezd osobním autem, parkování

Využijte kterékoli placené parkoviště, např. u ulice Svatoanenské. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus musí parkovat severně od centra na hlavním parkovišti. 

Přístup pěšky

Všechny rybníky jsou dostupné pěší chůzí z centra do 10 minut. Nejmalebnější je patrně pohled z hráze Ulického rybníku nebo pohled na Ulický rybník z parku. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz příchod pro pěší. Pro jízdu okolím Telče doporučujeme např. výlet do Jindřichova Hradce po cyklotrase 1113. 

Poznámky pro vozíčkáře

Doporučujeme jet do zámeckého parku a užít si mj. pohledy na zámek i rybník. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu