Výhled z Višňovky nad obcí Suchomasty

Překvapivě vynikající výhled severním směrem na Kotýz, Lejškov a Koukolovu horu


Nad obcí Suchomasty bylo kdysi založeno několik sadů, zejména třešňových. Jsou volně přístupné, ačkoli mají soukromé vlastníky. Pokud patříte mezi "lovce" zajímavých výhledů, pak určitě zajděte jižně od Suchomast na třešňovou stráň, které místní říkají Višňovka. Nachází se pod lesem zvaným Rze.

Výhled odtud se otevírá různě mezi stromy především severním směrem. Uvidíte zleva vrch Lejškov, většinu obce Suchomasty a 2 km vzdálenou obec Tmaň. Za ní se zvedá Koukolova hora a vpravo od ní skály Kotýzu. Vápenka Čertovy schody odtud vidět není, je schovaná v údolí Suchomastského potoka za strání Klonku, ale nad Klonkem uvidíte část Velkolomu Čertovy schody. Horizont uzavírají kopce severně od Králova Dvora a Berouna.
      


Umístění

GPS souřadnice

49°53'35.619"N, 14°4'3.999"E

Adresa

Suchomasty 267 22

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Suchomasty
Nadmořská výška
416 m.n.m.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras

Přístup

Příjezd vlakem

 Nejbližší železniční stanicí, kam obvykle jezdí turisté, pokud se chtějí dostat do Suchomast, je Beroun. Odtud lze pokračovat pěšky 8 km po silnici okolo Koněpruských jeskyň nebo autobusem.

Poněkud blíž (6 km pěšky po silnici) je to ze železniční zastávky Všeradice (na místní trati Zadní Třebaň - Lochovice), kde však je nutno počítat s jedním přestupem v Zadní Třebáni, jedete.li z Prahy nebo dokonce se dvěma přestupy (ve Zdicích a Lochovicích), jedete-li ze západu Čech.

Někdy turisté do Suchomast chodí ze železniční zastávky Králův Dvůr (7 km většinou po silnici, mezi Havlíčkovým mlýnem a kostelem sv. Jiří u Tmaně neznačená zkratka lesem).

A konečně lze využít železniční stanici Zdice (odtud pěšky po silnici přes Chodouň a Málkov 7,5 km).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do obce Suchomasty je autobusové spojení v pracovní dny celkem slušné, avšak o víkendech sem jedou autobusy jen zřídka.

Příjezd osobním autem, parkování

S osobním autem zaparkujte v horní části Suchomast v ulicích vzdálených cca 400 metrů od obecního úřadu ve směru na obec Vinařice. Odtud pokračujte k Višňovce pěšky.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Zájezdový bus zaparkujte u obecního úřadu a s účastníky zájezdu takto můžete odsud obejít všechny zajímavosti Suchomast - pochopitelně pěšky.

Také můžete účastníky zájezdu nechat vystoupit v horní části Suchomast a bus odeslat čekat k obecnímu úřadu. Účasníci zájezdu si obejdou vyhlídku, dojdou k dubu a poté okolo pomníku a rodného domu F. C. Liberté dojdou k autobusu.

Přístup pěšky

Od obecního úřadu v Suchomastech můžete jít na Višňovku dvěma cestami.

Buď jděte cestou nad rybníkem okolo rodného domu Františka Cajthamla-Liberté, okolo jeho pomníku, pak cestou vzhůru k památnému dubu a po pěšině pokračujte od dubu dále vzhůru cca 180 m do místa, kde pěšina vede okrajem lesa. Vejděte vlevo do sadu s třešněmi, pokračujte cca 100 m k nejlepšímu výhledovému místu.

Nebo od obecního úřadu jděte po silnici vzhůru směr Vinařice cca 400 metrů k místu, kde od silnice odbočuje šikmo vzhůru vpravo místní komunikace. Po ní dojdete po 280 metrech k lesu Rze a nějaký výhled si najdete.

Z Višňovky se otevírá výhledů více, nemusíte hledat zrovna ten, který uvádíme podle souřadnic GPS.

Příjezd na kole, parkování kol

Cestu, kterou popisujeme jako druhou přístupovou pro pěší, mohou dobře využít i cyklisté a ani na to nebudou potřebovat extra terénní kolo, stačí trekové.

Poznámky pro vozíčkáře

Trasu, kterou popisujeme jako druhou přístupovou pro pěší, zvládne i vozíčkář s fyzicky silným doprovodem.

Rady a tipy

V Suchomastech si nenechte ujít další zajímavosti, např. Klonk, geologický stratotyp a geologický pomníkrodný dům spisovatele Františka Cajthamla-Liberté, jeho pomníkzámekpivovarnaleziště koniklecůAnebo můžete jen tak sedět u Mlýnského rybníku.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu