CZ - Kraj Středočeský - Okres Beroun: Výlet Srbsko - Koněpruské jeskyně - Zdice


Popis

Výlet  ze Srbska přes Koněpruské jeskyně do Zdic se začátkem a cílem vhodným pro použití vlaku. Většinou lesní silničky, pěšiny nebo cesty, zčásti asfaltové silnice, většinou lehké terény, místy prudká stoupání či klesání. Výlet je možno zahájit nebo ukončit i na jiných než uvedených místech. Jedna z nejatraktivnějších tras v Českém krasu. Doporučujeme si na ni vyhradit celý den. 

0,0 Srbsko, žel. zast.: trať Praha - Zadní Třebaň - Beroun, možnost zaparkování auta, občerstvení na obou březích Berounky, na levém břehu veřejné tábořiště.  

Jděte po silnici a po žluté turistické značce k jihu. 

0,4  Srbsko, železniční přejezd. 

Za přejezdem pokračujte po žluté značce. 

1,0 Srbsko, odbočka do Údolí děsu: vpravo do Údolí děsu sice vede pěšina, ale vzhledem k tomu, že zde začíná národní přírodní rezervace Koda, je pro běžného turistu sem vstup zakázán (stav r. 2020).

Pokračujte vzhůru po žluté značce. 

1,7 Koda, pramen: cestou minete horní mlýn, Kodská vyvěračka je v kapli u Dolního rybníčka. 

Pokračujte v krátkém klesání po žluté značce. 

1,9 Koda, dolní rozcestí: křižovatka s modrou značkou. 

Stoupejte vlevo po souběhu modré a žluté značky. 

2,2 Koda, horní rozcestí: křižovatka s modrou značkou. Je tu také pomník Bohumila Žíhly. Po modré značce dojdete ke Kodské jeskyni (0,5 km).

Jděte vpravo mírným stoupáním po žluté značce. 

3,1 Měňany, odb. Koda: zastávka autobusové linky Beroun - Tetín - Liteň.

Následuje několik málo atraktivních úseků. Jděte po silnici po žluté značce k obci Tobolka. 

3,8 Tobolka: křižovatka se zelenou značkou. 

Projděte obcí k jihu po souběhu zelené a žluté značky. Jižně od obce odbočte vpravo na polní cestu. 

4,7 Pod Vinnou, rozc.: křižovatka se zelenou značkou. 

Následuje poměrně málo atraktivní chůze polní cestou ke Koněpruským jeskyním, žlutá značka. Pod jeskyněmi si turisté často cestu krátí po cestě, která je kratší než silniční oblouk. Od parkoviště pod jeskyněmi vystoupejte ke správní budově jeskyní. 

6,7 Koněpruské jeskyně, správní budova: po prohlídce jeskyní doporučujeme vystoupat na vrchol Zlatého koně, projít si naučnou stezku do lomu Kobyla nebo výlet ukončit. Autobusy do Berouna jezdí buď od parkoviště nebo z obce Koněprusy, ale obě linky mají velmi málo spojů, o víkendu vůbec žádné. 

Jděte dolů k obci Koněprusy po žluté značce. Cestou najdete těleso bývalé železniční trati, na které v terénu ale není žádné upozornění. Do Koněprus nedojdete, jděte stále po žluté značce. 

7,1 Těleso bývalé železniční trati Králův Dvůr - Beroun - Koněprusy

Pokračujte k západu po žluté značce. Cesta vás povede po tělese úzkorozchodné trati s několika mosty. Po levé ruce budete mít Velkolom Čertovy schody. Vpravo do severní stráně se z tohoto lomu odvážel materiál, ale příroda postupně haldu zahladila. Až sejdete z cesty západně od velkolomu, vstoupíte přes dva pásy opevnění na Kotýz. 

8,4 Kotýz, Axamitova brána: doporučujeme zhlédnout nejen skalní most Axamitovu bránu přímo na žluté značce, ale také na odbočce Jelínkův most a těsně vedle něj Děravou jeskyni. 

Cesta z Kotýzu vede dolů z prudkého svahu k Havlíčkovu mlýnu. Stále žlutá značka. 

9,0 Havlíčkův mlýn: osada, křižovatka se zelenou značkou. Po ní lze okolo vodní nádrže Suchomasty dojít do Berouna na vlak nebo na autobus (6 km). Do Králova Dvora na vlak je to po silnici 3,5 km. Přes Havlíčkův mlýn autobusy nejezdí. 

Pokračujte přes železniční přejezd po silnici po žluté značce. 

10,3 Slavíky, rozcestí: zde je možno výlet ukončit. Jezdí odsud autobusy do Berouna, několik spojů dokonce i o víkendu. Zastávka se jmenuje Tmaň, Slavíky, rozc. Do cíle cesty do Zdic odsud můžete jít 4 km po silnici přes Slavíky (minete Koukolovu horu a vrch Lounín). 

Jděte vzhůru do kopce po žluté značce na Koukolovu horu. 

11,0 Koukolova hora, rozc.: křižovatka se zelenou značkou. Pokud byste chtěli výlet ukončit, jděte dolů s kopce po žluté značce do Popovic na vlak (1 km).

Pokračujte po zelené značce k vrcholu. 

11,3 Koukolova hora, kaple: krásný výhled. 

Z Koukolovy hory sejděte po zelené značce do osady Slavíky. 

12,0 Slavíky: osada. 

Pokračujte po zelené značce. 

13,3 Lounín, rozc.: křižovatka s červenou značkou. Pokud chcete vystoupat na vrch Lounín s rozhledem, jděte krátce po červené značce vlevo, vyjděte na kopec a pak se vraťte zpět.  

Jděte přes les v mírném klesání po souběhu červené a zelené značky k chatě nad Zdicemi, pak trochu prudším spádem dolů k říčce Litavce., přes most a vlevo k nádraží. 

16,0 Zdice, žst.: výhodný cíl výletu, protože se odsud lze dopravit do Berouna, Prahy, Plzně či na Příbramsko - nebo také do Srbska, kde jste nechali auto. 
Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: