Borová lada

Nádherné rašeliniště nad stejnojmennou šumavskou obcí


Kousek na sever a severozápad od šumavských Borových Lad se rozkládá zvláštní krajina. Přitéká sem Teplá Vltava, ale pro tuto chvíli nás bude více zajímat její levostranný přítok Vydří potok. Ten vytváří pod vesnicí Nové Hutě poměrně mělké údolí, v němž se na geologickém podloží z pararul a migmatitů a na potočních sedimentech vytvořilo na konci poslední doby ledové zajímavé rašeliniště Borová Lada, které se ve své dolní části jmenuje Chalupská slať.

Není to ani vrchoviště, jakým je např. Jezerní slať, ani údolní rašeliniště, jako třeba Vltavský luh, ale "něco" mezi tím. I termín se používá přiléhavý - rašeliniště přechodného typu. Zatímco pod vesnicí Nové Hutě má rašeliniště podobu podmáčených luk s řídkou stromovou vegetací, u Borových Lad se tok potoka natolik zvolňuje, že proces usazování a tvorby rašeliny nabyl mohutných rozměrů. Rašelinné jezírko v centrální části Chalupské slati se udává jako nejrozlehlejší v České republice (1,3 ha). Mocnost vrstvy rašeliny je až 7 metrů.

Většina plochy rašeliniště je porostlá travami a smrkem, případně břízou, ale to je řeč o severní části území, kam turisté moc nechodí. A to i přesto, že západně i východně od podmáčených luk vedou místní asfaltové silnice vhodné pro pěší i pro kola, které poskytují nádherné výhledy do údolí Vydřího potoka a tedy i do rašeliniště. V této severní části na jaře a v létě rozkvétají spousty rostlin, které jsme se pokusili zachytit ve fotogalerii.

O Chalupské slati, která je turisty hojně navštěvována, píšeme zde a přiznáváme, že text o ní a text o rašeliništi Borová lada je zčásti shodný.


Umístění

GPS souřadnice

49°1'20.492"N, 13°39'17.969"E

Adresa

Svinná Lada
Borová Lada 385 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Svinná Lada
Nadmořská výška
900 m.n.m. - 920 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 115,4 ha. Územní ochrana byla vyhlášena r. 1985.
Kategorie chráněného území
Národní park Šumava Přírodní památka Borová Lada

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší stanice je Vimperk. Odtud pokračujte autobusem.


Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do nejbližší obce Borová Lada je poměrně dobré spojení autobusem, které ale funguje jinak v pracovní dny (převaha místních spojů, např. z Vimperka) a jinak o víkendech (bez místních spojů, ale s dálkovými autobusy např. z Prahy, Tábora a Českých Budějovic. Na spoje z Českých Budějovic v letní sezoně můžete naložit i kola.

Nejbližší zastávka je velmi blízko rašeliniště. Jmenuje se Borová Lada, Svinná Lada. Odtud můžete navštívit chráněné území od jihu.

Nebo můžete přijít od severu a využít autobusovou zastávku Nové Hutě, polesí, kde zastavují spoje linky Vimperk - Nové Hutě - Borová Lada - Kvilda.

Příjezd osobním autem, parkování

Z Borových Lad se vydejte 1 km po silnici směr Kvilda. Parkoviště je v tomto směru při levé straně u odbočky ke skupině samot, kterým se říká Svinná Lada.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Z Borových Lad se vydejte 1 km po silnici směr Kvilda. Parkoviště je v tomto směru při levé straně u odbočky ke skupině samot, kterým se říká Svinná Lada.

Přístup pěšky

Pokud chcete navštívit jen Chalupskou slať, pak od parkoviště (či od zastávky Borová Lada, Svinná Lada) jděte pěšky po místní silničce směr Svinná Lada a na dalším rozcestí odbočte vpravo na povalový chodník. Celkem od auta tam i zpět něco slabě přes 1 km.

Ale doporučujeme od odbočky na povalový chodník po prohlídce Chalupské slati jít ještě dál po místní asfaltce. Vpravo se naskýtají krásné pohledy do severní luční části rašeliniště.

Doporučujeme též vystoupit z autobusu na zastávce Nové Hutě, polesí a jít po místní asfaltce (a po zelené značce) na jih. Při této procházce je rašeliniště Borová Lada celou dobu vlevo od silničky.

Příjezd na kole, parkování kol

Pokud chete navštívit jen Chalupskou slať, zaparkujte u odbočky na povalový chodník. Dovnitř chráněného území už musíte pěšky. Kola zanechte uzamčena nebo je hlídejte u začátku dřevěného chodníku. Na blízké silnici vede cyklotrasa 1040 směr Nové Hutě a okolo parkoviště aut dálková cyklotrasa 33.

A právě asfaltová silnička severně od Chalupské slati (cyklotrasa 1040) patří k nejpohodovějším a nejkrásnějším v České republice. Navíc sem kromě místních obyvatel mají všichni ostatní zákaz vjezdu motorových vozidel.

Poznámky pro vozíčkáře

Povalový chodník v Chalupské slati je pro vozíčkáře dobře sjízdný, totéž platí pro všechny příjezdové komunikace, pro jistotu si ale vezměte doprovod, zvláště za mokra.

Vozíčkářům doporučujeme výlet tam a zpět  po cyklotrase 1040 severně od Chalupské slati k severní části rašeliniště Borová Lada. Měli by to zvládnout i bez doprovodu.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu