Hedvičino údolí

Hluboká rokle v Železných horách u Třemošnice


Hedvičino údolí (též Hedvikovské údolí) je hluboká rokle v Železných horách, která má na zdejší poměry neobvykle velký výškový rozdíl mezi dnem a okolním terénem. Je asi 2 km dlouhá, turisticky zajímavá horní část měří asi 1,5 km. Na horním konci rokle vytéká Zlatý potok z rybníka Dolní Peklo v přibližné nadmořské výšce 380 m a rokli opouští u Třemošnice v přibližné nadmořské výšce 320 metrů. Prudký spád toku je na několika místech regulován vysokými jezy. Ohromující je ale výškový rozdíl oproti blízkým  okolním kopcům, který činí až 200 metrů. Například vrch s kuriózním názvem Kotkův pupek v národní přírodní rezervaci Kaňkovy hory měří 559 metrů nad mořem a je ode dna rokle vzdálen pouhé 2 km. Není divu, že stráně Hedvičina údolí jsou díky tomuto výškovému rozdílu velmi strmé a skalnaté.

Čemu vděčí okolí Třemošnice za tak členitý terén?

Vše vysvětluje geologie. Na konci druhohor a ve třetihorách byl zdejší původně rovný terén poznamenán zlomem, který vznikl na linii severozápad - jihovýchod. Řeka Chrudimka tekla původně na severozápad (tam, kde dnes teče Zlatý potok) a byla přítokem Labe. Podél zlomu se vyzdvihly Železné hory (oproti okolní krajině až o 600 - 800 metrů). Na linii zlomu vystupovaly z hlubin země roztoky obohacené o kovy, které se později těžily, ale dnes jsou ložiska již opuštěna. Po vyzdvižení Železných hor Chrudimka u Ohebu obrátila tok k východu a ve dnešním Hedvičině údolí zůstal méně vydatný tok se zdrojnicemi u Seče - Zlatý potok, který stačil reagovat na zdvih Železných hor a vyhloubil rokli erozí. Na krátkém úseku překonává zlomovou linii a proto je jeho spád opravdu značný. A zatímco vrcholy Železných hor jsou na "horním" konci zlomové linie, dno údolí u Třemošnice je na "dolním". 

Hedvičino údolí se větví na dvě části, jedna směřuje ke Starému Dvoru, jedna ke Kraskovu. Obě mají velmi strmé, skalnaté svahy se suťovými poli modelované zvětráváním zejména v dobách ledových. Ale horniny v údolí - převážně ruly - jsou mnohem starší. Vznikly přeměnou usazených i vulkanických hornin již před více než 550 miliony lety. 

Údolím vede lesní cesta opatřená turistickými značkami, která je celkem dobře schůdná, dokonce je sjízdná i na horském kole. Jedinou překážkou může být vysoký stav ve Zlatém potoce, kdy voda zaplaví celý profil a rokle není průchodná. 

Podle:

http://lokality.geology.cz/1601, 21. 8. 2020
     


Umístění

GPS souřadnice

49°52'17.849"N, 15°35'46.030"E

Adresa

Starý Dvůr, Počátky
Třemošnice, Seč 538 43

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Starý Dvůr, Dolní Počátky, Třemošnice nad Doubravou
Nadmořská výška
320 m.n.m. - 380 m.n.m. (dno údolí)
Základní číselné údaje
Údolí je asi 2 km dlouhé. Výškový rozdíl mezi dnem údolí a okolním terénem (Kaňkovy hory) činí až 200 m.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní rezervace Lichnice

Přístup

Příjezd vlakem

Nedaleká Třemošnice je konečnou stanicí na místní trati z Čáslavi. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Třemošnice, kde je autobusové nádraží vedle vlakového, se dostanete snadno busem z mnoha okolních míst, například ze Seče, Pardubic, Chotěboře, Čáslavi, Heřmanova Městce,... Pokud chcete začít prozkoumávání Hedvičiny rokle na horním konci, pak jeďte buď do zastávky Třemošnice, Starý Dvůr nebo Seč, Počátky, Peklo

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkovat lze na dolním konci Hedvičina údolí u průmyslového provozu nebo na horním konci rokle na hrázi rybníka Dolní Peklo

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme účastníky akce vysadit na hrázi rybníka Dolní Peklo a čekat v Třemošnici. 

Přístup pěšky

Jižní větví (u Kraskova) údolí vede zelená značka, severní (u Starého Dvora) červená značka, v dolní části rokle pak jejich souběh. 

Příjezd na kole, parkování kol

Údolí (jižní větev) je sjízdné na horském kole (cyklotrasa 4127). 

Poznámky pro vozíčkáře

Od Třemošnice je údolí dostupné pro vozíčkáře za asistence doprovodu, ale jen,  než se vyskytnou větší terénní překážky. Podobně můžete navštívit rokli i ve směru od Kraskova. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu