Smetanova vyhlídka

Překrásné místo nad bývalými Svatojánskými proudy


Smetanův dub u Loučeně

Místo, kudy rád chodíval na procházky slavný skladatel


Smolný vrch

Skalní dominanta v Žulovské pahorkatině známá útvary zvanými Venušiny misky


Smraďavka

Sirný pramen, lázně se zajímavou historií, lovecký zámeček, kaple sv. Kříže a rybník s vodním ptactvem ve vyhledávaném letovisku


Smradlava u Bílé

Příznačně pojmenovaný sirný pramen v Beskydech


Smraďoch

Unikátní, rozlohou malá rezervace rašelinišť s výrony oxidu uhličitého a sirovodíku


Smrk

Nejvyšší vrchol Rychlebských hor


Smrk a rybníčky nad Vitíněvsí

Krásné místo na pěším turistickém okruhu okolo Landštejna


Smrk u jeskyně Výpustek

Obrovitý, samostatně stojící strom - veterán s bizarními větvemi a odhadovaným věkem více než 200 let.


Smrk U Obrázku na Miroslavi (nad Dolní Lipovou)

Ojedinělý exemplář památného stromu při stezce z Dolní Lipové na Šerák.


Smutná dolina

Ledovcové údolí na oravské straně Roháčů


Smutné sedlo

Sníženina v hlavním hřebeni Roháčů


Sněžka (Śnieżka)

Nejvyšší hora Krkonoš a současně nejvyšší hora České republiky, velmi hojně navštěvované místo


Sněžné jámy (Śnieźne Kotły)

Mohutné ledovcové kary s příkrými stěnami na polské straně Krkonoš


Snilovské sedlo

Lučinaté sedlo pod Veľkým Kriváněm, nejvyšším vrcholem Malé Fatry, horní stanice lanovky


Socha Antonína Dvořáka u Rudolfina v Praze

Dosud provizorní umístění sochy světoznámého skladatele a předchozí nedůstojné dohady


Socha havíře v Jezdovicích

Zdařilé umělecké dílo ze dřeva, připomínka dolování stříbra v této obci


Socha Leoše Janáčka v Brně

Pocta hudebnímu skladateli před divadlem, které je po něm pojmenováno


Socha Přemysla Otakara II. v Marcheggu

V centru si můžeme připomenout osobnost českého krále, zakladatele města


Sochorská skála

Horolezecký terén v údolí Libochůvky na okraji Vysočiny


Sokolie

Malebný vápencový vrchol se skalním městem v Malé Fatře


Sokolské koupaliště

Pláž na levém břehu Brněnské přehrady, přenesený název podle opravdového koupaliště v zátoce z doby 1. republiky


Sole Felsen Bad v Gmündu

Jedinečný akvapark a wellness provoz v městě na rakousko-českých hranicích


SOOS

Naprosto jedinečné území s rašeliništi, minerálními prameny a výrony oxidu uhličitého, „bahenní sopky“, ohromující přírodní divadlo


Sopřečský kanál

Umělý vodní tok, který odbočuje z Opatovického kanálu a přivádí vodu pro dva rybníky