Alej na hrázi Nové řeky

Mimořádně cenné stromořadí 88 mohutných dubů letních na hrázi umělého vodního toku


Alej Sokolí hnízdo

Krajinářsky a dendrologicky nesmírně zajímavá skupina mohutných památných stromů poblíž Nových Hradů (Jihočeský kraj)


Alej V Lipkách

Malebné, zcela přímé stromořadí severozápadně od Telče


Arboretum Javořice

Ukázka dřevin rostoucích v Jihlavských vrších na louce u Velkého pařezitého rybníka


Bzdinka

Malebná skupina dubů, rybníček a také chatová osada západně od Dobříše


Dolnověstonické duby

Překrásné stromy nad starým ramenem Dyje pod Pálavou


Dubové stromořadí jihovýchodně od Jezdovic

Nádherné a dlouhé aleje jsou nepřehlédnutelým prvkem krajiny u Jezdovic a u Třeště


Duby v Osově

Čtyři nádherné stromy v centru obce


Duby v podzámčí

Mimořádně nádherné, krásně rostlé stromy na rozhraní louky a lesa v Moravském Krumlově


Haugwitzova alej

Nádherné stromořadí u zámku Vlčí kopec nad fenomenálním údolím řeky Oslavy


Jasanová alej v Kvasicích

Dlouhé stromořadí na levém břehu Moravy při staré cestě ve směru k Tlumačovu


Javorová alej u Lísku

Krásná skupina několika stromů u polní cesty


Kaštanka

Sad kaštanovníku setého, unikátní území v Nasavrkách


Lipové stromořadí v Bráfově ulici v Brně-Žabovřeskách

Pěkná alej lemuje ulici poblíž tzv. Nové kolonie


Lípy u Předklášteří

Památné stromy u železniční trati


Lípy v Praskolesích

Poblíž Mrákotína v nenápadné vsi najdete skupinu stromů, která byla kdysi typická pro český a moravský venkov. Jedna z lip patří k nejmohutnějším svého druhu.


Mstěnická alej

Stromořadí jírovců maďalů u Hrotovic


Novodvorská alej

Lipové stromořadí poblíž osady Nové Dvory v Moravském krasu bylo vyhlášeno v celostátní anketě r. 2011 "Alejí roku" a nejmohutnější lípa se stala r. 2012 "Stromem roku"


Olivastri Millenari

Skupina obrovitých olivovníků na severu Sardinie


Památné stromy u hradu Bítova

Čtyři zajímavé exempláře můžete vidět, pokud se vydáte nejen na hrad, ale i do jeho okolí


Salmovy lípy

Památné stromy na hřbitově ve Sloupu v Moravském krasu


Skřipelská alej

Krásné stromořadí mezi vesnicemi Osov a Skřipel na Berounsku


Skupina buků pod Babím lomem

Na rozcestí u Lelekovic roste početná skupina statných stromů


Skupina douglasek "Jubileum"

Neobyčejně rozsáhlá, přírodovědně a historicky cenná skupina mohutných stromů u Předklášteří


Skupina douglasek tisolistých nad třešťskou hájenkou

Mohutné cizokrajné stromy budí obdiv a respekt