Snilovské sedlo

Lučinaté sedlo pod Veľkým Kriváněm, nejvyšším vrcholem Malé Fatry, horní stanice lanovky


Sochorská skála

Horolezecký terén v údolí Libochůvky na okraji Vysočiny


Sokolie

Malebný vápencový vrchol se skalním městem v Malé Fatře


SOOS

Naprosto jedinečné území s rašeliništi, minerálními prameny a výrony oxidu uhličitého, „bahenní sopky“, ohromující přírodní divadlo


Soutěska Aradena

Jedna z nejmohutnějších roklí ostrova Kréta


Soutěska Asco

Hluboká a dlouhá rokle v srdci Korsiky


Soutěska Faraga

Hluboká, strmá rokle na úpatí Psiloritisu, nejvyšší hory Kréty


Soutěska Imbros

Velkolepá, hojně navštěvovaná vápencová rokle na jižní Krétě


Soutěska Kotsifou

Typická vápencová rokle jižní Kréty


Soutěska Kourtaliotis

Nádherná rokle na jihu Kréty


Soutěska Theriso

Vápencová rokle na západě Kréty


Soutok Chvojnice a Sudického potoka

Romantické místo se skalami a zachovalou přírodou


Soutok Oslavy a Chvojnice

Romantické místo v hlubokém údolí se Senoradským mlýnem


Soutok Oslavy a Senoradského potoka

Romantické místo v hlubokém údolí


Soví sedlo (Sowia przełęcz)

Sníženina v hlavním hřbetu východní části Krkonoš


Spálená dolina

Malebné ledovcové údolí v Roháčích


Spelunca

Žulová rokle ve skalách poblíž korsického Porta


Stará Amatérská jeskyně (též Cigánský, Cikánský nebo Simonův závrt)

Místo, odkud byl objeven nejdelší jeskynní systém České republiky. Pamětní deska dvou obětí objevů.


Stébelnatá rula

Krásné výchozy přeměněné horniny v Doubravčanech u Kutné Hory


Stezka celníků severně od Pléneuf-Val-André

Chemin des Douaniers, krásná vycházka nad mořem mezi skalami


Stolová hora

Mimořádně krásné a přírodovědně cenné území na Pálavě


Stránská skála

Ostrov jurských vápenců v těsné blízkosti průmyslového areálu brněnského Zetoru, výborný rozhled, botanická, geologická a archeologická lokalita


Stratenský kaňon

Krátký, hluboký úsek říčky Hnilec v národním parku Slovenský raj


Struha u Kunžaku

Orientačně důležité místo v lese ve skalnatém údolí v České Kanadě


Studánka Karla Klostermanna

Studánka vybudovaná na polesí Habrůvka na počest spisovatele, který zobrazil krásu Šumavy a život jejího lidu