Čedičová žíla a výhledy nad Playa del Cura

Zajímavé zastavení při silnici na jihozápadě ostrova Gran Canaria


Čerčanská koupadla

Tábořiště a plovárna, zastávka na vodáckém putování po Sázavě a styl koupání jak za první republiky


Černé hlíny

Jezírko, které je dokladem staré hornické činnosti u Rudice v Moravském krasu


Černé jezero

Krásný pozůstatek ledovcové činnosti na Šumavě byl dějištěm dokonale provedené akce komunistické propagandy


Černolické skály

Křemence díky své tvrdosti odolaly erozi a daly vznik geomorfologickému fenoménu


Černov

Keltské oppidum nad údolím Rakovce na Vyškovsku


Čertova kazatelna

Famózní výhled z okraje bývalé lomové stěny na Plešivci v Brdech


Čertova rokle na brněnském sídlišti Lesná

Park, hřiště, lavičky, odpočívadla, amfiteátr - nová tvář území, kterému se do r. 2011 mnozí raději vyhýbali


Čertova stěna

Monumentální skála a balvanové moře nad přirozeným korytem řeky Vltavy


Čertovka

Vodní náhon pro mlýny na Malé Straně. Dnes tvoří kouzelná zákoutí hlavního města Prahy


Čertovo jezero

Pozůstatek jednoho ze šumavských ledovců


Čertovy kazatelny v Rychlebských horách

Dvě skály s impozantním výhledem do Račího údolí


Čertovy proudy

Vody Vltavy v prudkých peřejích a mezi mohutnými balvany


Čertův kámen

Izolovaná vápencová skála v Mikulově


Čertův most

Překlenutí rokle s přítokem řeky Oslavy


Čertův stolek

Ostře modelovaná skála nad řekou Doubravou u Chotěboře


Červená kaplička

Novogotická památka u hradu Bítova


Červenohorské sedlo

Dopravně nejdůležitější sníženina v hlavním hřbetu Hrubého Jeseníku, lyžařské středisko a výchozí bod túr


Červený buk v zámecké zahradě

Památný strom v Lomnici u Tišnova


Červený koberec v Cannes

Město plné luxusu a pláží hostí v květnu známý filmový festival


Červený kopec

Výjimečná brněnská lokalita, neúplnější profil sprašemi a pohřbenými půdami ve střední Evropě


Červený lom u Suchomast

Geologický profil středním devonem a další významné geologické jevy, pochází odtud jeden ze základních kamenů Národního divadla


Čihadlo

Zachovalý porost buků v Moravském krasu na okraji Babické plošiny ukrývající Babickou jeskyni


Čížovský rybník

Též zvaný Čížovský lesní rybník, známý porosty vodních rostlin


Čtyři palice

Skupina mohutných skal u Křižánek na Vysočině