Alšova vyhlídka

Krásné místo na okraji Tichého údolí u Únětic


Bacín

Nejvyšší vrchol Českého krasu


Borecká skalka a lom Borek

Skalky a trávníky na hadcích s výskytem ohroženého sleziníku hadcového u zatopeného lomu


Čebínka

Ostrovní vápencová hora zčásti odtěžená velkým lomem. Shora výhled z rozhledny.


Černé hlíny

Jezírko, které je dokladem staré hornické činnosti u Rudice v Moravském krasu


Čertova kazatelna

Famózní výhled z okraje bývalé lomové stěny na Plešivci v Brdech


Červený lom u Suchomast

Geologický profil středním devonem a další významné geologické jevy, pochází odtud jeden ze základních kamenů Národního divadla


Dva pískovcové lomy u Spešova

Zajímavá krajinná scenérie u jednoho zatopeného a u druhého "suchého" lomu poblíž Blanska


Helišova skála

Rozhledové místo na nejvýše položeném bodě Moravského krasu s lomem a s možností koupat se či pozorovat krajinu


Hlubočepské jezírko

Mimořádně působivý zatopený lom v Prokopském údolí


Hlubočepské plotny

Mimořádně krásný opuštěný lom, geologická lokalita a horolezecké možnosti v okrajové části Prahy


Jezírko U Kaple

Památka na těžbu písků a jílů u kaple sv. Antonína v Rudici v Moravském krasu


Jírův lom

Významný stratigrafický profil jižně od Berouna, mezi Jarovem a Koledníkem


Kamenná kolonie v Brně

V bývalém lomu a nad ním je soustředěna skupina pitoreskních domů, okolí nabízí pohledy na červené geologické profily a výhledy na centrum města


Kamínka

Vrch jižně od obce Čebín s lomem zvaným Dálky, kamenným amfiteátrem a velmi pěkným rozhledem


Kaolinové jezírko u Maršova

Památka na těžbu a současně možnost koupání


Kostel sv. Jáchyma v Dobré Vodě (u Mrákotína)

Poblíž Mrákotína nad krajinu vystupuje vyvýšenina s kostelíkem, vzpomínkou na dolování stříbra, rozhledem a skřítkem, který slibuje poklady.


Koukolova hora

Nápadný rozhledový vrch s kaplí poblíž Berouna, ostrov vápenců


Kruhový lom u Srbska

Činný lom na pravém břehu Berounky v Českém krasu


Křtinský lom

Bývalá dobývací lokalita na droby je dnes útočištěm obojživelníků


Květnice

Mohutná ostrovní hora nad Tišnovem


Lejškov

Kopec u obce Suchomasty s několika vápencovými lomy a vynikajícími rozhledy k Brdům a k okraji Českého krasu


Lom a kopec Hády a národní přírodní rezervace Hádecká planinka

Nápadný kopec s lomem a vysílačem, vynikající výhled na Brno a velmi bohatý porost chráněných a vzácných rostlin na vápencích v jižní části Moravského krasu


Lom Alkazar

Monumentální scenérie na levém břehu Berounky mezi Berounem a Srbskem je vyhledávána trampy, milovníky přírody, horolezci a filmaři


Lom a vápenka Velká dohoda

Technická památka a současně areál pro adrenalinové aktivity