Lom Kosov

Rozsáhlý lom s jezírkem nad městem Berounem


Lom Malá Amerika

Malebný, navzdory názvu obrovský těžební prostor


Lom Mexiko

Obrovitý těžební prostor blízko hradu Karlštejna s pomníkem politických vězňů


Lom Rampa u Černé Vody

Oblíbený cíl turistů a milovníků koupání v lomech


Lom Ranč

Malý dobývací prostor vápenců u Klentnice využitý k chovu domácího zvířectva a jako veřejné tábořiště


Lom Seč v Rudici

Krajinářsky neobyčejně zajímavě působící opuštěný lom na žáruvzdorné písky a jíly


Lom U Studánky

Opuštěný dobývací prostor na červený slepenec pod známou rozhlednou Babí lom nad Lelekovicemi u Brna


Lom Velká Amerika

Famózní krajinná scenérie nad hradem Karlštejnem, cíl trampů, výletníků a filmařů, působiště bájného Hagena


Lom v Nemojanech

Dobývací prostor pro pískovec a slepenec s mimořádně vysokou stěnou


Lom Vrch u Řásné

Lom v mimořádně působivé poloze u zříceniny hradu Štamberk


Lomy Plešivec a Homolák

Dva vápencové lomy, první je klasickým nalezištěm zkamenělin, druhý příkladem jedinečné technicko-přírodní scenérie a bizarního střetu zájmů


Malhostovické kopečky

Dva ostrovy teplomilné vegetace na vápencových kopcích v Boskovické brázdě


Malý chlum

Vrch s lomem a rozhlednou nad Boskovickou brázdou severně od Blanska, naleziště zkamenělin


Na Lesní horce

Nepříliš rozsáhlá stepní lokalita u Čebína s výskytem teplomilných rostlin a s malým lomem


Panská skála

Pozoruhodný lom u Habrovan


Panské boudy

Jezero v prohlubni připomíná dřívější těžbu písků a jílů z rudických vrstev


Pikritové mandlovce u Kojetína

Odkryvy u silnice na okraji Moravskoslezských Beskyd dokládají podmořský vulkanismus


Pikritový lom u Straníku

Zajímavá geologická lokalita


Pískovna u Stráže nad Nežárkou

Možnost koupání na malé přírodní vodní ploše


Roztocký háj - Tiché údolí

Přírodní ráz krajiny zázrakem zachovaný v těsném sousedství intenzívní zástavby


Růženin lom

Ještě nedávno činný, dnes postupně vegetací zarůstající lom na jižním úbočí vrchu Hády u Brna


Skalky u Sedlece

Přírodovědně hodnotné území se stepními trávníky mezi Mikulovem a Valticemi


Stránská skála

Ostrov jurských vápenců v těsné blízkosti průmyslového areálu brněnského Zetoru, výborný rozhled, botanická, geologická a archeologická lokalita


Těžba mramoru v Orosei

Z lomů na východě Sardinie pochází kámen na stavby a uměleckou výzdobu v Itálii i po celém světě


Zatopený čedičový lom Hradišťský kopec

Na lokalitě poblíž Konstantinových Lázní se ocitnete uvnitř výlevu třetihorní sopky a současně se tu můžete koupat, potápět nebo slunit.