Hradní studánka

Zdroj vody pro pocestné poblíž hradu Bítova


Huťský vodopád

Tvarově i geneticky výjimečný krkonošský vodopád


Chalupská slať

Krásné rašeliniště u šumavské obce Borová Lada


Chata Eleonorka

Lovecká bouda a pramen, široko daleko jediné zastřešené místo, pod nímž lze nouzově přečkat nepřízeň počasí na Žákově hoře


Île de la Pietra

Skalnatý ostrov u korsického města L´Île Rousse


Îles Lavezzi

Žulové souostroví mezi Korsikou a Sardinií. Překrásné koupání.


Janáčkova studánka u Bílovic nad Svitavou

U pramene můžeme vzpomenout na slavného skladatele i na okolnosti vzniku Lišky Bystroušky


Jelení jezírko

Umělá vodní nádrž nad Schwarzenberským kanálem na Šumavě


Jezerní slať

Krásné rašeliniště ve vrcholových partiích Šumavy


Jezírko lásky

Romantická vodní nádrž mezi hradem Bítovem a obcí Zblovice


Jezírko lásky

Malá vodní nádrž v lese u Luhačovic, kam často chodí na procházky lázeňští hosté


Jezírko U Kaple

Památka na těžbu písků a jílů u kaple sv. Antonína v Rudici v Moravském krasu


Josefský rybník

Rybníček s odpočinkovým místem na pěší a cyklistické trase v lese severně od Českých Velenic


Kačležský rybník

Jeden z největších jihočeských rybníků s nádhernými duby na hrázi


Kamenná studánka

Krásně upravený pramen a současně rozhledové místo nedaleko Labské boudy v Krkonoších


Kamenná studánka u Vyžlovky

Zdroj vody poblíž rekreačního rybníka


Kamenný rybník

Odlehlý rybník s obrovským skalním blokem u hráze. Blok je současně přírodním hraničním kamenem mezi Českem a Rakouskem.


Kaňon řeky Morače

V hlubokém údolí vede silnice z Podgorice, hlavního města Černé hory, do Beogradu (Bělehradu), hlavního města Srbska


Kaple Panny Marie Pomocnice U Studýnky

Poutní místo nad Chudčicemi a Veverskou Bítýškou


Kaproun

Chráněné území s rašeliništěm a malým rybníčkem


Kaskády Bílého Labe

Úchvatná podívaná při cestě na Luční boudu


Kladský rybník

Rybník je napájecím zdrojem Dlouhé stoky a je zajímavou nádrží v oblasti významných rašelinišť


Koda

Mlýn a osada v Českém krasu, křižovatka turistických tras, stejný název má okolní národní přírodní rezervace


Kodská vyvěračka

Známý pramen v Českém krasu


Kolonáda Solného a Lučního pramene a pramen Adler ve Františkových Lázních

Několik pramenů minerálních vod na východě města