Labské vodopády

Dva efektní skoky evropského veletoku


Lago del Predil

Půvabné jezero v italských Alpách v těsné blízkosti hranice se Slovinskem


La Sdragonato

Propast v křídovém útesu u Bonifacia na Korsice


Lej da Silvaplauna (Silvaplanersee, jezero Silvaplana)

Malebná, rozlehlá přírodní vodní plocha mezi Svatým Mořicem a průsmykem Maloja


Lenhartova studánka a Lenhartův kámen

Hezké místo v lesích na výchozím bodu turistických tras v národní přírodní rezervaci Voděradské bučiny


Lesní rybník Orlík u Veverských Knínic

Málo navštěvované místo může být hezkým cílem vycházek místních nebo Brňanů


Lesní studánka

Půvabné místo s výhledem při turistické stezce nad Jimramovem


Lolkova studánka

Na palouku pod Resslovou hájenkou vzpomeneme na malíře, který stojí za vznikem Lišky Bystroušky.


Louka pod Ledovými slujemi

Půvabné místo při řece v Národním parku Podyjí


Mały Staw

Překrásné ledovcové jezero na polské straně Krkonoš


Masarykova studánka

Pramen vody nedaleko rušné silnice měl velký význam pro místní dějiny Zastávky u Brna


Mašovický lom

Velmi krásná lokalita, pozůstatek těžební činnosti u Znojma


Meandry Hraničního potoka u Haidmühle

Nádherný pohled na přírodní tok na česko-německé hranici na Šumavě


Medlovský rybník

Známá vodní plocha na Českomoravské vrchovině. Na břehu hotel a tábořiště.


Melatínská studánka

Hezké zastavení na pěšině u Brna-Soběšic


Melo

Ledovcové jezero v závěru údolí Restonica na Korsice


Mikulovické jezero

Unikátní mírně slané jezírko, stanoviště rostlin v této krajině neobvyklých


Mlýnský rybník v Suchomastech

Vodní plocha na Suchomastském potoce, pravostranném přítoku Litavky


Mohelenská hadcová step a meandr Jihlavy zvaný Čertův ocas

Unikátní společenstvo rostlin na extrémně výjimečném místě nad řekou Jihlavou, národní přírodní rezervace


Mokřad pod Chocholíkem

Hezký ostrůvek přírody mezi poli u Drnovic na Vyškovsku


Mokřad pod Tipečkem

Nenápadný mokřad na neobvyklém místě


Moravskokrumlovský vodopád

Při větších srážkách se tvoří malebný vodopád na přítoku řeky Rokytné


Mumlavský vodopád

Nejvodnatější vodopád v Krkonoších


Nino

Překrásné jezero v horách střední Korsiky


Novopacké vodopády

Mimořádně efektní, bohužel však téměř bezvodé