Louky u Choťánek

Louky, tůně, mokřady, rákosiny, vrbové a olšové porosty, aleje a solitérní stromy v pestré krajině jihovýchodně od Poděbrad


Mahrova studánka

Malý pramen při turistické stezce poblíž Ledových slují v Národním parku Podyjí


Mały Staw

Překrásné ledovcové jezero na polské straně Krkonoš


Masarykova studánka

Pramen vody nedaleko rušné silnice měl velký význam pro místní dějiny Zastávky u Brna


Mašovický lom

Velmi krásná lokalita, pozůstatek těžební činnosti u Znojma


Meandry Hraničního potoka u Haidmühle

Nádherný pohled na přírodní tok na česko-německé hranici na Šumavě


Meandry potoka Sloupečníku pod Petrovicemi

Zachovalý přírodní úsek vodního toku


Medlovský rybník

Známá vodní plocha na Českomoravské vrchovině. Na břehu hotel a tábořiště.


Melatínská studánka

Hezké zastavení na pěšině u Brna-Soběšic


Melo

Ledovcové jezero v závěru údolí Restonica na Korsice


Městská pláž v San Agustínu

Mnoho možností k lenošné i aktivní rekreaci na ostrově Gran Canaria


Mikulovické jezero

Unikátní mírně slané jezírko, stanoviště rostlin v této krajině neobvyklých


Mlýnský rybník v Suchomastech

Vodní plocha na Suchomastském potoce, pravostranném přítoku Litavky


Mohelenská hadcová step a meandr Jihlavy zvaný Čertův ocas

Unikátní společenstvo rostlin na extrémně výjimečném místě nad řekou Jihlavou, národní přírodní rezervace


Mokřad pod Chocholíkem

Hezký ostrůvek přírody mezi poli u Drnovic na Vyškovsku


Mokřad pod Tipečkem

Nenápadný mokřad na neobvyklém místě


Moravskokrumlovský vodopád

Při větších srážkách se tvoří malebný vodopád na přítoku řeky Rokytné


Mumlavský vodopád

Nejvodnatější vodopád v Krkonoších


Nino

Překrásné jezero v horách střední Korsiky


Novopacké vodopády

Mimořádně efektní, bohužel však téměř bezvodé


Nový pramen ve Františkových Lázních

Voda s vysokým obsahem železa vyvěrá v centru města


Nový rybník

Též zvaný Čížovský rybník, krásná vodní plocha v Národním parku Podyjí


Palouk U Buku, studánka U Buku, Tomečkova studánka a pomník Jana Doležala

Hezký palouk se studánkami a pomníkem při silnici mezi Brnem a Vranovem, východiště na výlety


Pančavský vodopád

Nejvyšší vodopád v České republice