Pěnovcový pramen - Travertinová kaskáda v Josefovském údolí

Ojedinělá travertinová kaskáda, jediné živé těleso pěnovců v Moravském krasu


Pomník a studánka Karla Jiřího Schindlera

Vzpomínka na významného českého lesníka a pedagoga, k tomu hezký palouk a dvě malé vodní nádrže v lese u Křtin


Pomník Josefa Žalmana a studánka pod Novým hradem

Příjemná zastávka na cyklostezce mezi Blanskem a Adamovem, vzpomínka na zakladatele československé myslivosti


Pramen doktora Šťastného

Jeden z nejznámějších luhačovických vývěrů, který hojně využívá veřejnost


Prameniště Pohořského potoka

Louky, prameniště a rašeliniště v krajině, kde téměř nežijí stálí obyvatelé


Pramen Labe

Pramen dlouhé evropské řeky, mohutného toku, hojně navštěvované místo v Krkonoších


Pramen Luhy

Krásně upravená studánka u počátku jedné ze zdrojnic říčky Punkvy.


Pramen Lužnice

Lužnice, jedna z nejkrásnějších českých řek, pramení v Rakousku u vsi Karlstift


Pramen Svratky

Místo, o němž veřejnost dlouho nevěděla


Pramen Vincentky

Nejvýznamnější místo v Luhačovicích


Pramen Vltavy

Počátek nejdelší české řeky a okolní smrkové lesy s rašeliništi v chráněném území


Prameny v Zarosu

Zdroj stolní vody známé a prodávané na celé Krétě


Ríšova studánka

Vyhledávané místo v lesích Pohádky máje u Brna


Smraďavka

Sirný pramen, lázně se zajímavou historií, lovecký zámeček, kaple sv. Kříže a rybník s vodním ptactvem ve vyhledávaném letovisku


Smradlava u Bílé

Příznačně pojmenovaný sirný pramen v Beskydech


SOOS

Naprosto jedinečné území s rašeliništi, minerálními prameny a výrony oxidu uhličitého, „bahenní sopky“, ohromující přírodní divadlo


Soví studánka

Půvabné místo v lese na levém břehu Brněnské přehrady


Spili

Město ve vnitrozemí Kréty s mohutnými krasovými prameny


Srnčí studánka

Příjemné místo pro vycházky u Babic nad Svitavou


Stříbrná studánka

Studánka na úbočí Žákovy hory ve Žďárských vrších bývala považována za pramen Svratky


Studánka Antonína Dyka

Vzpomínka na muže, který proslul jako lesník a jako hudební skladatel


Studánka Čertík v Brně-Pisárkách

Pramen v údolí poblíž křižokvatky dvou brněnských cyklostezek


Studánka Jana Dominika Kašpara

Pramen a odpočinkové místo v lese u Bílovic nad Svitavou


Studánka Karla Klostermanna

Studánka vybudovaná na polesí Habrůvka na počest spisovatele, který zobrazil krásu Šumavy a život jejího lidu


Studánka Na Troubkách

Hezké místo mezi Šošůvkou a Holštejnem v Moravském krasu