Jezírko lásky

Romantická vodní nádrž mezi hradem Bítovem a obcí Zblovice


Jezírko lásky

Malá vodní nádrž v lese u Luhačovic, kam často chodí na procházky lázeňští hosté


Jezírko U Kaple

Památka na těžbu písků a jílů u kaple sv. Antonína v Rudici v Moravském krasu


Jilm horský u Nového Údolí

Památný strom při silnici z Nového Údolí do Stožce


Jindřišské údolí

Krásné údolí Hamerského potoka východně od vesnice Jindřiš


Jírovec maďal v Rooseveltově ulici v Brně

Statný strom zdobí park mezi Místodržitelským palácem a Janáčkovým divadlem


Jírův lom

Významný stratigrafický profil jižně od Berouna, mezi Jarovem a Koledníkem


Josefovské údolí

Údolí dominuje prvořadá technická památka huť Františka, okolí je národní přírodní rezervací s jeskyněmi, krasovými jevy a krásnými lesy


Josefský rybník

Rybníček s odpočinkovým místem na pěší a cyklistické trase v lese severně od Českých Velenic


Julienhöhe

Nádherná skalní vyhlídka u Drosendorfu


Junácká louka

Chráněné území nad Brněnskou přehradou s vynikajícím výhledem na hrad Veveří, působivá krajinná scenérie


Kačležský rybník

Jeden z největších jihočeských rybníků s nádhernými duby na hrázi


Kamenná kolonie v Brně

V bývalém lomu a nad ním je soustředěna skupina pitoreskních domů, okolí nabízí pohledy na červené geologické profily a výhledy na centrum města


Kamenná studánka

Krásně upravený pramen a současně rozhledové místo nedaleko Labské boudy v Krkonoších


Kamenná studánka u Vyžlovky

Zdroj vody poblíž rekreačního rybníka


Kamenné moře u Lhotky (u Mrákotína)

Doklad zvětrávání žuly, malebné místo


Kamenný rybník

Odlehlý rybník s obrovským skalním blokem u hráze. Blok je současně přírodním hraničním kamenem mezi Českem a Rakouskem.


Kamenný vrch

Opuštěná pastvina poblíž vesnice Kurdějov je zajímavá výskytem teplomilné květeny


Kamenný vrch v Brně

Neuvěřitelné množství konikleců na stepi v těsném sousedství paneláků a navíc pěkný výhled


Kamenný žlíbek

Suché boční údolí nad tokem Říčky v Moravském krasu


Kamínka

Vrch jižně od obce Čebín s lomem zvaným Dálky, kamenným amfiteátrem a velmi pěkným rozhledem


Kaňon řeky Morače

V hlubokém údolí vede silnice z Podgorice, hlavního města Černé hory, do Beogradu (Bělehradu), hlavního města Srbska


Kaolinové jezírko u Maršova

Památka na těžbu a současně možnost koupání


Kaple Panny Marie Pomocnice U Studýnky

Poutní místo nad Chudčicemi a Veverskou Bítýškou


Kaple sv. Cyrila a Metoděje u Moravských Knínic

Půvabné místo s výborným výhledem