Jasan ztepilý v Dolní Lipové

Mohutný památný strom při stezce z Dolní Lipové na Šerák


Javor klen v Lomnici

Krásný jedinec skrytý mezi zámkem a ostatními stromy


Javorová alej u Lísku

Krásná skupina několika stromů u polní cesty


Javorův kopec

Místo nad Vírskou přehradou s mimořádně kvalitním výhledem


Javořice

Nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny


Jedle na úbočí Großer Falkensteinu

Nádherný exemplář při cestě na jeden z vrcholů Bavorského lesa


Jelení jezírko

Umělá vodní nádrž nad Schwarzenberským kanálem na Šumavě


Jelení skok

Velmi hezké, přirozenému stavu blízké porosty s převažujícím bukem v prudkých stráních nad Adamovem


Jelení žlíbek

Přirozený dubový a bukový les se spoustou starých exemplářů stromů nad pravým břehem Brněnské přehrady


Jerlín japonský převislý v zámeckém parku ve Valticích

Neobyčejně zajímavá dřevina unikátního vzrůstu


Jeskyně Balcarka

Veřejnosti přístupná jeskyně v Moravském krasu typická bohatou krápníkovou výzdobou, před 15 000 lety sídlo početné skupiny lovců sobů a koní


Jeskyně Býčí skála

Vchod do druhé nejdelší jeskyně ČR s unikátními archeologickými nálezy Jindřicha Wankela


Jeskyně Dikti

Zde ve vnitrozemí Kréty se dle starých řeckých bájí měl narodit bůh Zeus


Jeskyně Jáchymka

Nápadná jeskyně známá z minulosti těžbou fosfátů a guana a také archeologickými nálezy


Jeskyně Kostelík

Malebná průchozí jeskyně poblíž Býčí skály v Moravském krasu


Jeskyně Kůlna

Unikátní, archeologicky významná jeskyně v Moravském krasu s mohutným portálem, závěr návštěvnického okruhu Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi


Jeskyně Lidomorna (též Hladomorna)

Nápadná jeskyně pod zříceninou hradu Holštejn v Moravském krasu


Jeskyně Netopýrka

Významná jeskyně v údolí Říčky s aktivním vodním tokem ve spodních prostorách


Jeskyně Pekárna

Mohutná jeskyně v jižní části Moravského krasu


Jeskyně Propástka

Zavalená jeskyně a dva závrty při cestě mezi jeskyní Kůlnou a skálou Hřebenáč v Moravském krasu


Jeskyně Šipka

Jedna z nejvýznamnějších evropských archeologických lokalit


Jeskyně Švédův stůl

Krátká průchozí jeskyně známá bohatými archeologickými nálezy


Jeskyně Výpustek

Unikátní, veřejnosti přístupná jeskyně, kdysi vojenský úkryt


Jezerní slať

Krásné rašeliniště ve vrcholových partiích Šumavy


Jezírko lásky

Romantická vodní nádrž mezi hradem Bítovem a obcí Zblovice