Zamilovaný hájek u Brna-Řečkovic ("Zamilec")

Oblíbené místo pro vycházky s romantickými zákoutími na okraji města


Zlobice

Zalesněný vrch nad Kuřimí, chráněné území


Žákova hora

Prales na jednom z nejvýše položených míst Žďárských vrchů, národní přírodní rezervace


Žebětínský rybník

Malé chráněné území těsně sousedící s městskou zástavbou