Kaproun

Chráněné území s rašeliništěm a malým rybníčkem


Kavky

Teplomilná stepní a lesostepní květena na jižním úbočí vrcholu Hády u Brna


Keprník

Mohutný vrchol v západní části Hrubého Jeseníku


Klášterce

Rezervace se skalami a výjimečným výskytem dubů


Koda

Mlýn a osada v Českém krasu, křižovatka turistických tras, stejný název má okolní národní přírodní rezervace


Kotýz

Skalnatý vápencový ostroh s hradištěm, několika jeskyněmi, dvěma skalními mosty, vzácnou stepní květenou a dalekým výhledem


Krabonošská niva

Louky a mokřady na Lužnici v místech, kde řeka vstupuje na české území


Královská obora (Stromovka) v Praze

Rozsáhlý přírodně krajinářský park v nivě Vltavy, oblíbené vycházkové místo a současně přírodní památka


Krkatá bába

Slepencová skála severně od Brna


Krnovec

Přirozené lesy v prudkých stráních u hradu Veveří na pravém břehu Brněnské přehrady


Křížky

Hadcové skalky ve Slavkovském lese


Křtinský lom

Bývalá dobývací lokalita na droby je dnes útočištěm obojživelníků


Kůlny

Les, sutě a skály nad levým břehem Brněnské přehrady, významné chráněné území


Labský důl

Dlouhé údolí v Krkonoších, pozůstatek doby ledové s několika vodopády a krásnou přírodou


Lom a kopec Hády a národní přírodní rezervace Hádecká planinka

Nápadný kopec s lomem a vysílačem, vynikající výhled na Brno a velmi bohatý porost chráněných a vzácných rostlin na vápencích v jižní části Moravského krasu


Lom Kobyla

Jeden z nejzajímavějších a nejhezčích lomů v Českém krasu s tunelem bývalé lomové drážky, geologickou zajímavostí očkovským přesmykem a s několika jeskyněmi


Louka pod Ledovými slujemi

Půvabné místo při řece v Národním parku Podyjí


Lounín

Dubohabrový les, louky a starý sad nad stejnojmennou obcí. Přírodovědně zajímavé místo a téměř kruhový rozhled.


Malhostovické kopečky

Dva ostrovy teplomilné vegetace na vápencových kopcích v Boskovické brázdě


Malý Blaník

Vrchol v chráněné krajinné oblasti s krásnými bučinami a obrovskou zříceninou poutní kaple


Mandloňový sad a rozhledna na Hustopečském starém vrchu

Zachráněný, velmi početný soubor unikátních stromů na kopci s vynikajícím výhledem


Mandloňový sad Kamenec u Hustopečí

Zachráněný unikátní soubor velkého množství užitečných stromů


Mašovická střelnice

Jak příroda obsadila krajinu dříve devastovanou vojáky


Medlánecké kopce

Naleziště stepních teplomilných rostlin a hmyzu na okraji Brna


Medziholie

Sedlo pod Veľkým Rozsutcem v pohoří Malá Fatra