Prales na úbočí Großer Falkensteinu

Nádherný bukovo-jedlový porost v bavorské části Šumavy v místě zvaném Ahornriegel


Prameniště Pohořského potoka

Louky, prameniště a rašeliniště v krajině, kde téměř nežijí stálí obyvatelé


Pramen Vltavy

Počátek nejdelší české řeky a okolní smrkové lesy s rašeliništi v chráněném území


Prosička

Nádherné skály s vyhlídkou nedaleko Jimramova


Rakovecké stráně a údolí bledulí

Chráněné území s menšími skalními výchozy a s potokem, u něhož kvetou úchvatné koberce květin


Rejvíz

Národní přírodní rezervace, lesy, rašeliniště a mechová jezírka, jedno z nich turisticky přístupné


Růženin lom

Ještě nedávno činný, dnes postupně vegetací zarůstající lom na jižním úbočí vrchu Hády u Brna


Růžový vrch

Příkré skalnaté stráně na levém břehu vodní nádrže Vranov, mimořádně krásná lokalita


Rybník Panoš

Hezká vodní plocha v České Kanadě porostlá lekníny


Rybník Skalák

Chráněné území u Senotína v České Kanadě


Sad s invazí jmelí bílého v Chotěbuzi

Přírodovědná, vysoce poučná zajímavost


Salabka

Strmá stráň u pražské botanické zahrady se vzácnými rostlinami na vřesovišti a bývalé pastvině


Scandola

Nádherné skály sopečného původu, poloostrov na západním pobřeží Korsiky zapsaný na seznam UNESCO


Semínský přesyp

Miniaturní přírodní památka vátých písků s výskytem vzácné rostliny je zcela obklopena zástavbou obce


Skalky u Sedlece

Přírodovědně hodnotné území se stepními trávníky mezi Mikulovem a Valticemi


Skařiny

Rezervace starého lužního lesa na břehu řeky Moravy


Slepencové skály a rokle pod vsí Rokytná

Údolí červených skal - tak říkají krajině u Moravského Krumlova odborníci i milovníci romantiky


Smrk a rybníčky nad Vitíněvsí

Krásné místo na pěším turistickém okruhu okolo Landštejna


Stolová hora

Mimořádně krásné a přírodovědně cenné území na Pálavě


Stránská skála

Ostrov jurských vápenců v těsné blízkosti průmyslového areálu brněnského Zetoru, výborný rozhled, botanická, geologická a archeologická lokalita


Střelický les

Teplomilný háj nad údolím Bobravy s bohatým výskytem třemdavy bílé


Stvořidla

Mimořádně krásné, kamenité řečiště Sázavy a okolní lesy se skalami


Svinec

Vrch u Nového Jičína s rozhledem, loukami, agrárními terasami a sjezdovkou


Svinské louže

Horské sedlo s mokřady v západních Krkonoších


Synalovské kopaniny

Rezervace porostů na pastvinách a na balvanitých loukách