Škatulec

Jeden z nejvyšších vrcholů v okolí Boskovic


U Brněnky

Přirozená lesní společenstva na vápenci s řadou vzácných rostlin


Údolí Chlébského potoka

Rozsáhlé naleziště bledule jarní


Údolí Kohoutovického potoka

Chráněné území botanických skvostů a téměř přirozeného lesa v hluboké strži v těsné blízkosti frekventované silnice v Brně


Údolí Plenkovického potoka u Hlubokých Mašůvek

Poměrně hluboké a skalnaté údolí v krajině, kde převažují roviny. Chráněno pod názvem Přírodní památka Lapikus.


U Doutné skály

Přirozené lesy v prudkých svazích a na skalách u hradu Bítova


U Nového hradu

Přirozené lesní porosty v prudkých stráních nad Svitavou mezi Blanskem a Adamovem


U Parku

Přírodní rezervace starého, převážně bukového lesa u Vysokého Chvojna


U Staré vápenice

Smíšený les na strmém svahu a skalním podkladu nad údolím Říčky


Velatická slepencová stráň

Přírodní památka se zajímavými rostlinami a živočichy a současně pěkné rozhledové místo


Velká Klajdovka

Chráněné území poblíž lomu Hády v Brně s porostem stepního a lesotepního rázu


Velká skála u Biskoupek

Vynikající vyhlídka a současně název přírodní rezervace na levém břehu hlubokého údolí Jihlavy


Velký Hornek

Skalní vápencový ostroh s pěkným výhledem do údolí Říčky, přírodní rezervace chránící především společenstva stepi a lesostepi.


Velký Špičák

Pozoruhodný skalnatý vrchol s národní přírodní rezervací nad Třeští


Velký Troubný

Chráněné území, rybník v České Kanadě


Veselská lada

Přírodní památka chránící zachovalou mozaiku lesů, luk a zemědělských teras


Veselský chlum

Přírodní památka chránící neobyčejně harmonickou krajinu lesů a luk


Vinohrady

Přírodní památka se stepní květenou u Velatic


Violík (Łabski Szczyt)

Osamocená skála na hlavním krkonošském hřbetu, cenná botanická lokalita


Vltavský luh

Krásné a vzácné rašeliniště doprovázející na Šumavě tok Vltavy


Vřes v Terezíně

Úchvatný porost na stezce severně od vsi


Wilsonův les

Jedna z největších lesoparkových ploch v Brně


Zadní Hády

Chráněné území přirozených lesních porostů na vápencích, pískovcích a spraších v jižní části Moravského krasu


Zámecký les v Lomnici u Tišnova

Ostrov listnatého lesa s několika mohutnými stromy, který je významným hnízdištěm ptáků


Zamilovaný hájek u Brna-Řečkovic ("Zamilec")

Oblíbené místo pro vycházky s romantickými zákoutími na okraji města