Medziholie

Sedlo pod Veľkým Rozsutcem v pohoří Malá Fatra


Míchovec

Velmi pěkné skalky s porosty buků a javorů při cestě pod Sýkořem


Mikulovické jezero

Unikátní mírně slané jezírko, stanoviště rostlin v této krajině neobvyklých


Mohelenská hadcová step a meandr Jihlavy zvaný Čertův ocas

Unikátní společenstvo rostlin na extrémně výjimečném místě nad řekou Jihlavou, národní přírodní rezervace


Mohelnička

Hluboká rokle a skalnaté stráně na přítoku řeky Jihlavy


Na Babách

Nádherné vyhlídkové místo nad řekou Jihlavou


Na Lesní horce

Nepříliš rozsáhlá stepní lokalita u Čebína s výskytem teplomilných rostlin a s malým lomem


Naleziště česneku medvědího u Chotěbuzi

Neobyčejně rozlehlá plocha oblíbené byliny


Naleziště konikleců u obce Suchomasty

Poměrně bohaté botanické "úlovky" najdete na stráni v bývalém třešňovém sadu.


Na Skalách

Rozlohou malé chráněné území na levém břehu Brněnské přehrady s výchozem vápenců a botanickými zajímavostmi


Na Voskopě

Přírodní rezervace na zalesněných kopcích Na Voskopě a Újezdce v těsném sousedství Velkolomu Čertovy schody s povrchovými krasovými jevy a výskytem vzácných hub a dalších rostlin a také živočichů


Netopýrky

Jako zázrakem se mezi chatami na kopci u Brna zachovala step se vzácnou květenou


Obřanská stráň

Stráň s chráněnou stepní květenou


Palouk Panská louka

Záměrně nezalesněné místo severně od Brna-Soběšic


Palouk U Brněnky

Odpočinkové místo v lese u Babic nad Svitavou


Palouk U Buku, studánka U Buku, Tomečkova studánka a pomník Jana Doležala

Hezký palouk se studánkami a pomníkem při silnici mezi Brnem a Vranovem, východiště na výlety


Palouk U Luže

Malebný palouk v lese u Bílovic nad Svitavou lákající k odpočinku


Palouk U Sedmi dubů

Hezké odpočinkové místo v lese nad Adamovem


Palouk U Srnce

Hezké odpočinkové místo v lese nad Adamovem


Pekárna

Lesní porost u Brna-Žebětína blízký přírodnímu stavu, chráněné území


Písečný přesyp u Vlkova

Nejlépe zachovaná písečná duna na českém území


Pláně

Rozcestí nad Churáňovem s několika chalupami, krásný výhled na jih, výchozí bod letních výletů a zimních túr na běžkách


Pod Sýkořskou myslivnou

Rezervace přirozených lesních porostů na pozoruhodně členitém terénu


Pomník Adolfa Midlocha u Brna-Útěchova

Palouk s nenápadným pomníkem má připomenout život a dílo českého lesníka a vynálezce


Pomník a studánka Karla Jiřího Schindlera

Vzpomínka na významného českého lesníka a pedagoga, k tomu hezký palouk a dvě malé vodní nádrže v lese u Křtin