Dobrá studně

Soliflukční proudy jako geologická památka na dobu ledovou, balvany a agrární terasy nad obcí Ochoz u Tišnova


Dolní a Horní Mouřínovský rybník

Dvě vodní nádrže v krajině s nedostatkem vodních ploch, možnost koupání


Douglasky na Proklestu

Vrchol mezi Jedovnicemi a Křtinami lesníci osázeli stromy s hojným výskytem douglasky tisolisté


Duby a buky u Jinačovic

Skupina pozoruhodných stromů na okraji lesa


Einsiedler

Kouzelné místo v prvním meandru Dyje pod Hardeggem. Skály, vyhlídky a krásné louky.


Exotická zahrada v Přibicích

Neobyčejně zdařile komponovaná ukázka a prodejna exotických rostlin


Habrůvecká bučina

Zachovalý porost buků v Moravském krasu ukrývající naleziště rudických geod a archeologickou lokalitu - slovanskou železářskou huť


Hadí vrch

Mimořádně zajímavá přírodní rezervace jalovců a okolního pralesovitého porostu v České Kanadě


Havranické vřesoviště

Plošně nejrozsáhlejší vřesoviště v ČR


Hlohovecký rybník

Druhý rybník soustavy vodních ploch v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky


Holé vrchy

Přírodě blízká lesní společenstva na úbočí Babího lomu u Lelekovic


Holubovské hadce

Hezké údolí mezi Holubovem a zříceninou hradu Dívčí Kámen


Horní Nekolov

Původní, převážně bukové porosty na úbočí Javořice


Horní Židovka

Velmi zajímavé rulové skály s krásnými bučinami


Hynčicovy skály

Slepencové skály, geologický a botanický skvost přímo na hranici mezi Českou vysočinou a Karpaty, navíc s vynikajícím výhledem a starými agrárními valy


Chalupská slať

Krásné rašeliniště u šumavské obce Borová Lada


Jalovce u Kunžaku

Překvapivě zajímavý ostrůvek keřů mezi lesy a zemědělskou krajinou na Jindřichohradecku


Jelení skok

Velmi hezké, přirozenému stavu blízké porosty s převažujícím bukem v prudkých stráních nad Adamovem


Jelení žlíbek

Přirozený dubový a bukový les se spoustou starých exemplářů stromů nad pravým břehem Brněnské přehrady


Jeskyně Býčí skála

Vchod do druhé nejdelší jeskyně ČR s unikátními archeologickými nálezy Jindřicha Wankela


Jezerní slať

Krásné rašeliniště ve vrcholových partiích Šumavy


Josefovské údolí

Údolí dominuje prvořadá technická památka huť Františka, okolí je národní přírodní rezervací s jeskyněmi, krasovými jevy a krásnými lesy


Junácká louka

Chráněné území nad Brněnskou přehradou s vynikajícím výhledem na hrad Veveří, působivá krajinná scenérie


Kačležský rybník

Jeden z největších jihočeských rybníků s nádhernými duby na hrázi


Kamenný vrch

Opuštěná pastvina poblíž vesnice Kurdějov je zajímavá výskytem teplomilné květeny