Babí doly

Rezervace mokřadních společenstev u Brna


Borkovická blata

Rozsáhlé rašeliniště v Třeboňské pánvi


Borová lada

Nádherné rašeliniště nad stejnojmennou šumavskou obcí


Camarque

Velmi zajímavá krajina v ústí řeky Rhôny, rozlehlý mokřad mezinárodního významu


Chalupská slať

Krásné rašeliniště u šumavské obce Borová Lada


Jezerní slať

Krásné rašeliniště ve vrcholových partiích Šumavy


Kaproun

Chráněné území s rašeliništěm a malým rybníčkem


Kladský rybník

Rybník je napájecím zdrojem Dlouhé stoky a je zajímavou nádrží v oblasti významných rašelinišť


Krabonošská niva

Louky a mokřady na Lužnici v místech, kde řeka vstupuje na české území


Louky u Choťánek

Louky, tůně, mokřady, rákosiny, vrbové a olšové porosty, aleje a solitérní stromy v pestré krajině jihovýchodně od Poděbrad


Mikulovické jezero

Unikátní mírně slané jezírko, stanoviště rostlin v této krajině neobvyklých


Mokřad pod Chocholíkem

Hezký ostrůvek přírody mezi poli u Drnovic na Vyškovsku


Mokřad pod Tipečkem

Nenápadný mokřad na neobvyklém místě


Panská skála

Pozoruhodný lom u Habrovan


Prameniště Pohořského potoka

Louky, prameniště a rašeliniště v krajině, kde téměř nežijí stálí obyvatelé


Pramen Vltavy

Počátek nejdelší české řeky a okolní smrkové lesy s rašeliništi v chráněném území


Rejvíz

Národní přírodní rezervace, lesy, rašeliniště a mechová jezírka, jedno z nich turisticky přístupné


Rybník Černý Nadýmač

Významná přírodovědná lokalita na Pardubicku


Rybník Skalák

Chráněné území u Senotína v České Kanadě


Smraďoch

Unikátní, rozlohou malá rezervace rašelinišť s výrony oxidu uhličitého a sirovodíku


Smrk

Nejvyšší vrchol Rychlebských hor


SOOS

Naprosto jedinečné území s rašeliništi, minerálními prameny a výrony oxidu uhličitého, „bahenní sopky“, ohromující přírodní divadlo


Svinské louže

Horské sedlo s mokřady v západních Krkonoších


Úpské rašeliniště

Přírodovědně velmi cenné území v Krkonoších, které se podobá severské tundře


Vinořský park

Rybníky, pískovcové skály, dubové a olšové lesy a mokřady v Praze-Vinoři