Smraďoch

Unikátní, rozlohou malá rezervace rašelinišť s výrony oxidu uhličitého a sirovodíku


Smrk

Nejvyšší vrchol Rychlebských hor


Smrk a rybníčky nad Vitíněvsí

Krásné místo na pěším turistickém okruhu okolo Landštejna


SOOS

Naprosto jedinečné území s rašeliništi, minerálními prameny a výrony oxidu uhličitého, „bahenní sopky“, ohromující přírodní divadlo


Soutěska Kourtaliotis

Nádherná rokle na jihu Kréty


Soutok Dyje a Pulkavy

Geograficky zajímavé místo v Rakousku pár set metrů od ČR


Soutok Chvojnice a Sudického potoka

Romantické místo se skalami a zachovalou přírodou


Soutok Labe a Cidliny

Krásné místo u Poděbrad lemované loukami a lužními lesy, častý cíl výletů


Soutok Oslavy a Chvojnice

Romantické místo v hlubokém údolí se Senoradským mlýnem


Soutok Oslavy a Senoradského potoka

Romantické místo v hlubokém údolí


Soutok Oslavy a Údolního potoka

Krásná louka pod Novou Vsí


Soutok Svratky a Jihlavy

Svratka pod soutokem s Jihlavou ústí do Střední Novomlýnské nádrže


Soví studánka

Půvabné místo v lese na levém břehu Brněnské přehrady


Spelunca

Žulová rokle ve skalách poblíž korsického Porta


Spili

Město ve vnitrozemí Kréty s vydatnými krasovými prameny


Srnčí studánka

Příjemné místo pro vycházky u Babic nad Svitavou


Staré Labe u Lohenic

Říční rameno v rovině mezi Pardubicemi a Přeloučí


Stezka celníků severně od Pléneuf-Val-André

Chemin des Douaniers, krásná vycházka nad mořem mezi skalami


Stříbrná studánka

Studánka na úbočí Žákovy hory ve Žďárských vrších bývala považována za pramen Svratky


Studánka Antonína Dyka

Vzpomínka na muže, který proslul jako lesník a jako hudební skladatel


Studánka Čertík v Brně-Pisárkách

Pramen v údolí poblíž křižokvatky dvou brněnských cyklostezek


Studánka Jana Dominika Kašpara

Pramen a odpočinkové místo v lese u Bílovic nad Svitavou


Studánka Karla Klostermanna

Studánka vybudovaná na polesí Habrůvka na počest spisovatele, který zobrazil krásu Šumavy a život jejího lidu


Studánka Na Troubkách

Hezké místo mezi Šošůvkou a Holštejnem v Moravském krasu


Studánka Páně pod Javořicí

Místo údajných tajných evangelických setkání v 17. a 18. století